Mattilsynet advarer mot å spise hijiki-tang

Undersøkelser viser at hijiki-tang kan inneholde høye nivåer av det kreftfremkallende stoffet uorganisk arsen. Mattilsynet advarer derfor mot å spise hijiki-tang.

Sort hijiki tang

 Foto: Colourbox.com

Om arsen:

Arsen (As) er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige.

Hijiki er en type tang som primært høstes i havene omkring Japan og Korea. Tangen kan lett kjennes igjen ved at den er svart og har trevlete strimler.

Hijiki brukes ikke i sushi.

Tangen brukes hovedsakelig i det tradisjonelle japanske kjøkkenet, typisk som en forrett. Hijiki selges også som en ingrediens i supper, salater og i grønsaksretter.

Hvis du ved enkelte anledninger har spist hijiki-tang er det lite sannsynlig at risikoen for å få kreft har økt pga. dette inntaket. Du bør likevel ikke spise hijiki-tang fremover.

Mattilsynet advarer også mot å spise fingertare.