Unngå å spise hijiki-tang

Undersøkelser har vist at hijiki-tang kan inneholde høye nivåer av uorganisk arsen. Ethvert konsum av Hijiki-tang føre til en økt eksponering av uorganisk arsen og dermed også til økt helserisiko. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Sort hijiki tang

 Foto: Colourbox.com

Om arsen:

Arsen (As) er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige.

Hijiki er en type tang som primært høstes i havene omkring Japan og Korea. Tangen kan lett kjennes igjen ved at den er svart og har trevlete strimler. Denne typen tang brukes hovedsakelig i det tradisjonelle japanske kjøkkenet, typisk som en forrett, men den brukes ikke i sushi. Hijiki selges også som en ingrediens i supper, salater og i grønsaksretter.

Meir om miljøgifter