Vær kritisk til urtebasert kosttilskudd

For mange er urtebaserte kosttilskudd nyttig for å ta vare på helsen, men dessverre er det også en økning i uheldig bruk. Mattilsynet, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Regionalt senter for legemiddelinformasjon (RELIS) og Giftinformasjonen advarer derfor mot ukritisk bruk og uforsvarlig oppbevaring.

Grå piller på grønn bakgrunn

 Foto: Mattilsynet

Det at urter er naturlig er ingen garanti for at de ikke har uønskede effekter. Det finnes svært mange eksempler på at urter har gitt alvorlige bivirkninger, akutte forgiftninger og motvirket eller medført for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler. Det er også mange eksempler på at urtebaserte kosttilskudd har inneholdt legemidler eller vært forurenset med tungmetaller. Flere ganger har det dessuten vist seg at innholdsbetegnelse og produsentomtale ikke stemmer med innholdet i pakningene.

Enkelte grupper som små barn, eldre, alvorlige syke og gravide/ammende bør være spesielt forsiktige med bruk av kosttilskudd fordi det som regel ikke er kjent hvordan kosttilskudd vil påvirke kroppen deres eller barnet.

Uheldig effekt ved bruk/villedende markedsføring

Studier har vist at informasjon blant annet på internett er av svært variabel karakter og ofte ulovlige. I motsetning til legemidler, er ikke kosttilskuddmarkedet forhåndskontrollert og godkjent. De som selger kosttilskudd har selv ansvar for at produktet ikke inneholder helsefarlige ingredienser og blir markedsført med lovlige påstander.

Vær skeptisk til produkter som lover mye. Urtenes dokumenterte effekter er en god ledetråd. Europeiske legemiddelmyndigheter bidrar til økt kunnskap om produkter basert på urter ved å lage monografier med informasjon om effekter og sikker bruk.

Disse ligger fritt tilgjengelig for forbrukere, bransje og helsepersonell på legemiddelverket sine nettsider om  Plantebaserte legemidler og på EMA’s nettsider om European Union monographs and list entries.

Viktig med forsvarlig oppbevaring

Urtebaserte kosttilskudd oppbevares ofte mer uforsvarlig enn legemidler kanskje fordi de anses som ufarlige fordi de er basert på naturlige innholdsstoffer. En uforsvarlig oppbevaring kan medføre at barn spiser kosttilskuddene og står i fare for å bli forgiftet.

Si ifra til helsepersonell

Mange unnlater å nevne at de bruker kosttilskudd for legen sin fordi de er engstelige for hva han eller hun skal mene om dette. Legen er dermed uten mulighet til å oppdage uheldig bruk av urtebaserte kosttilskudd.

For at norske helsemyndigheter skal få mer kunnskap om sikkerheten til kosttilskuddene er det viktig å melde fra til lege eller apotek hvis man tror man har fått bivirkninger i forbindelse med bruk.