2007: Risikovurdering av drikke med sukker og søtstoffer

For de fleste vil det være gunstig å erstatte sukkerholdig brus/leskedrikk, saft og nektar med vann eller søtet brus/leskedrikk, saft og nektar med søtstoffer. Barn under 3 år bør ikke få drikke med søtstoffer. Det mener Mattilsynet og Helsedirektoratet. Synspunktene støttes av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en ny rapport.

Ulike typer saftflasker

 Foto: Colourbox

Rapporten viser at det å erstatte sukkerholdig drikke med vann og/eller varianter med søtstoff, vil redusere sukkerinntaket betydelig, spesielt blant barn og unge. Det vil på sikt kunne ha stor helseeffekt, særlig for å redusere risikoen for overvekt, men også for tannråte. Syreskader på tennene kan oppstå enten man velger drikke med sukker eller søtstoff.

Sommeren 2004 foregikk det en debatt om de negative helseeffektene av sukkerholdig brus i forhold til lettbrus. Et viktig spørsmål var om man kunne anbefale folk å drikke lettbrus framfor sukkerholdig brus for å redusere sukkerinntaket. Det ble da klart at det ikke var nok kunnskap om dette. Mattilsynet ba derfor VKM vurdere de helsemessige konsekvensene ved bruk av søtstoffer i stedet for sukker i leskedrikker/brus, saft og nektar.

Råd til forbruker

Med bakgrunn i VKMs utredning har Mattilsynet og Helsedirektoratet gitt noen råd til forbruker. De viktigste er:

De fleste kan redusere sukkerinntak ved å drikke saft, nektar og leskedrikk/brus med søtstoffer i stedet for sukker uten risiko for helsefare fra tilsetningsstoffer.

Høykonsumenter risikerer å overskride den mengde konserveringsmiddel benzosyre vi vet er helsemessig trygg dersom de erstatter all sukret leskedrikk/brus, saft og nektar med varianter med søtstoff.Ikke gi drikke med søtstoffer til barn under 3 år.

Velg vann!

Vann er den beste tørstedrikk! Vann anbefales som drikke til måltider og mellom måltider. Dette gjelder både vann fra springen og vann på flaske. Skal man likevel drikke brus, vil det for de fleste være gunstig å erstatte sukkerholdig drikke med drikke med søtstoffer for å redusere sukkerinntaket.

Et hyppig inntak, særlig mellom måltidene, av drikke tilsatt sukker og drikke med søtstoffer frarådes for å redusere risiko for syreskade på tenner.

-Ut i fra rapporten mener vi at inntaket av søtstoffer er trygt for de fleste. Rapporten viser oss at høykonsumentene ligger i grenseland i forhold til det inntak av konserveringsmiddelet benzosyre vi vet er helsemessig trygt dersom all brus/leskedrikk, saft og nektar inneholder søtstoffer. Vi ønsker derfor å gjennomføre et prosjekt der vi undersøker alle kilder til benzosyre sier Ingvild K. Tømmerberg, rådgiver i Mattilsynet.

- Vi trenger også å vite mer om totalinntaket av søtstoffet Acesulfam K, men her ser ikke inntaket ut til å være av bekymring sier Tømmerberg.