Drikkevann

Det er de lokale vannverkseierne som har ansvaret for å skaffe abonnentene helsemessig trygt vann i tilstrekkelig mengde og med tilfredsstillende leveringssikkerhet.

Vannbølge

 Foto: iStockphoto

Ta direkte kontakt med ditt lokale vannverk /eller kommunen for å få opplysninger om kvaliteten på vannet ditt.

Se video fra Mattilsynet: Dette bør du vite om vannkvalitet