Hvorfor er det små luftbobler i kranvannet mitt?

Når jeg tapper vann i springen er vannet enkelte ganger hvitt av bobler. Kan dette være tegn på at noe er galt med vannforsyningen?

Vann som helles opp i et glass

 Foto: iStockphoto

Dette viser bare at vannet har blitt overmettet med luft. Det kan skje ved at vannet har vært utsatt for spesielt høyt trykk (f.eks. hvis vannet tas fra en kraftverkstunnel, eller andre årsaker), eller ved at det har tatt opp luft ved lavere temperaturer. Når vannet kommer ut i friluft, kanskje etter at det har blitt noe oppvarmet i kaldtvannsledningen, vil det frigjøres slike luftbobler som forsvinner (flyter opp) i løpet av ett minutt eller så. Dette er ikke et tegn på noe er galt med vannforsyningen og det utgjør ingen risiko.