Mye koffein kan gi helseproblemer

De fleste voksne tåler moderate mengder koffein daglig uten å få helseproblemer. For barn og ungdom vil selv et lavt inntak av koffein gi uheldige virkninger. Gravide og ammende bør begrense inntaket av koffein fordi det kan påvirke barnet.

Koffein i høye doser gir negative helseeffekter. Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har fastsatt hvor mye koffein som kan inntas hver dag uten at det fører til søvnforstyrrelser eller generelle negative helseeffekter som påvirker hjerte, blodårer og nervesystemet.

Felles for både voksne og barn er at et høyere inntak av koffein enn 1,4 mg koffein per kilo kroppsvekt per dag kan føre til søvnforstyrrelser og et et høyere inntak enn 3 mg koffein per kilo kroppsvekt per dag kan gi negative helseeffekter knyttet til hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet.

Voksne bør ikke få i seg mer enn 400 mg koffein per dag. Toleransen for koffein varierer fra person til person. Noen kan oppleve symptomer som kvalme, hjertebank, hodepine, rastløshet, nervøsitet og muskelskjelvinger når de inntar relativt små mengder koffein.

Barn og ungdom bør ikke få i seg mer enn 1,4 mg koffein per kilo kroppsvekt per dag for å unngå søvnforstyrrelser. For et barn på 30 kg tilsvarer dette 42 mg koffein per dag.  Ved 90 mg koffein per dag oppstår fare for andre og mer alvorlige effekter enn søvnforstyrrelser. Tilsvarende vil en ung kropp på 50 kg tåle opp til 70 mg koffein per dag før det oppstår risiko for søvnforstyrrelser og 150 mg koffein/dag før de mer alvorlige helseeffektene kan inntre.

For barn og ungdom vil selv et lavt inntak av koffein kunne medføre forbigående adferdsendringer som for eksempel uro, irritabilitet, nervøsitet, angst og søvnproblemer.

Såkalte "energidrikker" inneholder en del koffein og barn og ungdom bør derfor ikke drikke for mye av det. Det samme gjelder blant annet cola-drikker, sjokolademelk, kakao, te og tedrikker, kaffe og kaffedrikker.

Gravide og ammende anbefales å ikke innta mer enn 200 mg koffein/dag. Ved daglig inntak av større mengder koffein vil det være risiko for negative helseeffekter for barnet.

Koffeininnhold i forskjellige produkter

DrikketypeKoffein
Cola og enkelte andre leskedrikker og brusCa 13 mg koffein per dl

"Energidrikker"   

Ca 32 mg koffein per dl
Koke- og filterkaffe50 - 60 koffein per dl
PulverkaffeCa 40 mg koffein per dl
Espresso120 mg koffein per dl
Te26 mg koffein per dl
Iste3 - 8 mg koffein per dl
Drops, tyggegummi og annet godteriSvært varierende