Hva er forskjellen på egg pakket i kartong eller uinnpakket på brett eller i kurv?

 Foto: Mattilsynet

Feil som kan forekomme på egg

Klinkegg: Klinkegg vil si at det er brudd i skallet på egget, mens hinnen under skallet er hel. Det er vesentlig at denne hinnen er hel.

Knekkegg: Knekkegg har i tillegg til knekk i skall også brudd i hinnen under skallet. Slike egg er meget lett bedervelig og egget blir utrygt dersom det ikke bearbeides innen kort tid. Det er ikke tillatt å selge knekkegg til forbruker.

Blodegg: Det finnes av og til en blodklump i plomme og blod i hviten av egget. Årsaken til blodklumpen er at en liten bit av eggstokken henger seg med egget og danner en liten blodrød klump på eggeplommen eller i hviten. Blodklumpen er en kvalitetsfeil som ikke er helsefarlig.

Egg som selges i eggkartong har gjennomgått en sortering slik at eggene har fått rett kvalitet og er sortert etter størrelse. Da er skitne egg, klinkegg, blod egg og egg med andre kvalitetsfeil sortert bort. I tillegg skal pakkede egg oppfylle salmonellagarantien. Les mer om egg og salmonella

For å sortere ut egg med indre kvalitetsfeil benytter eggpakkeriet ulike metoder som for eksempel å gjennomlyse eggene. Eggene blir da utsatt for lys i et mørkt område slik at man kan ta ut egg med indre kvalitetsfeil som for eksempel blod egg, egg med stort luftrom eller egg med liten klink.

Egg kan også selges som råvare. Slike egg selges uinnpakkede på brett eller kurv direkte fra gård, butikk eller marked. Det er ikke krav om sortering av egg som råvare, men utrygge egg som knekkegg og skitne egg skal ikke selges.