Orkla trekker tilbake 16 dressingprodukter etter spor av fipronil

Mattilsynet er informert om at Orkla Foods trekker tilbake 16 forskjellige Idun dressinger etter spor av insektsmiddelet fipronil. Mengden fipronil i dressingene utgjør ingen helserisiko.

 Foto: Orkla Foods

-Tilbaketrekkingen viser at kvalitetsarbeidet hos Orkla Foods fungerer etter regelverket. Fipronil skal ikke komme inn matkjeden, og vi er godt fornøyd med det arbeidet Orkla Foods har lagt ned for å spore opp disse produktene og trekke dem fra markedet, sier seksjonssjef Jorun Aasgaard Grini i Mattilsynet.

Funn i eggeplommepulver

Orkla melder at de har mottatt to partier på til sammen to tonn eggeplommepulver fra en tysk produsent. Eggeplommepulveret utgjør maksimalt en prosent av den ferdige varen. Produktet er benyttet i produksjon av Idun dressinger, blant disse er Thousand Island dressing og Rømmedressing.

Orkla opplyser at av de ferdige produktene er halvparten sperret på lager. De resterende produktene er distribuert til dagligvarekjedene og storhusholdninger. Varene vil bli fjernet fra butikkhyllene, men Orkla ber om at de som kan ha kjøpt disse varene tar kontakt med Orkla Forbrukerservice og får erstattet varen.

For en fullstendig oversikt, se Orklas pressemelding.

Egg fra Nederland

Det var i begynnelsen av august det ble kjent at egg fra Nederland inneholdt insektsmiddelet fipronil, og så langt er millioner av egg tilbakekalt og destruert i nærmere 15 land. Alle egg som selges i norske butikker er norskproduserte. Dette er fordi all norsk eggproduksjon er underlagt en salmonellagaranti. Les mer om egg og salmonella.

Et viktig pågående arbeid i EU er å spore produkter som er laget med forurensede egg fra Nederland og Belgia. Mattilsynet følger dette arbeidet gjennom det europeiske meldesystemet RASFF, hvor informasjon om hvor eggene har tatt veien blir offentliggjort. Avdekkingen Orkla har gjort er viktig for å fjerne de ulovlige produktene fra markedet.

Hva er fipronil og skadevirkninger?

Fipronil er et insektsmiddel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og forbudt å benytte på matproduserende dyr. World Health Organization (WHO) klassifiserer stoffet som moderat helsefarlig. Fipronil kan gi symptomer som irriterte øyne, hud, kvalme samt oppkast. Om man spiser egg over lang tid kan lever, nyrer og skjoldbruskkjertel påvirkes ifølge World Health Organization (WHO). Fipronil går ut av kroppen etter noen få dager. Om du har spist egg på utenlandsferie i sommer, vil inntaket være for lavt til at dette utgjør noen helserisiko ved et normalt kosthold.

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no