Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Bergen - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Dioksiner/ PCB / kvikksølv
  • Sist vurdert: 2010

Advarsel

  • Ikke spis fisk og sjømat fanget i området rundt Håkonsvern innenfor linjen Bogøya – Knappen.
  • Ikke spis brunmat i krabbe fanget i området avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord.
  • Ikke spis dypvannsfisk som brosme og lange fisket i Byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord. 
  • Gravide og ammende bør ikke spise torsk fisket i området rundt Håkonsvern, i Grimstadfjorden og Nordåsvannet, avgrenset i vest av en linje ytterst i Grimstadfjorden mellom Grimstadneset og Hillern.
  • Gravide og ammende bør heller ikke spise torsk fisket i byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Straumsnes (Askøy) og Tertnes i nord.

Se kart Miljøstatus - Bergen
Se bakgrunnsinformasjon: Havforskningsinstituttet - Miljøstatus for sjømat i Bergen byfjord