Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Drammen - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Tinn
  • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Drammensfjord:
Ikke spis filet (muskelkjøtt) av skrubbe Drammensfjord på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Indre Drammensfjorden:
Ikke å spise filet (muskelkjøtt) av ørret som er fisket i indre Drammensfjord, det vil si innenfor Svelvikstrømmen, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Se kart Miljøstatus - Drammensfjorden