Er det trygt å spise oppdrettslaks når den behandles med midler mot lakselus?

Laksefileter som ligger i en haug

 Foto: Mattilsynet

Ja, det er det.

Bruk av legemidler til fisk er strengt regulert, og godkjenning av legemidler er en omfattende prosess hvor mattryggheten vurderes nøye. Mattilsynet tar ut stikkprøver av fisken både på slakteri og i oppdrettsanlegg for å undersøke om det finnes fremmedstoffer eller legemiddelrester i fisken.

Mattilsynet har til nå verken funnet ulovlige stoffer eller ulovlige mengder av tillatte stoffer i norsk oppdrettsfisk.