Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Farsund - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PCB, PAH
  • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis skjell fra Framvaren, Åptafjorden, Lyngdalsfjorden, Lundevågen og Byfjorden. Området avgrenses i sydøst av en linje mellom odden øst for Skjoldnes og odden sydvest for Havik i Spind.

Se kart Miljøstatus - Farsund