Forskning på sjømat og helse

Forskning på sjømat og helse er viktig for at matmyndighetene skal kunne gi konkrete anbefalinger (kostråd) til ulike befolkningsgrupper. For å ha god helse er det viktig å ha en god ernæringsstatus. En god ernæringsstatus vil si at kroppens behov for energi og næringsstoffer er dekket gjennom maten man spiser.

Hode på en laks.

Fisk er en god kilde til mange viktige næringsstoffer Foto: iStockphoto

Fisk og annen sjømat er en svært god kilde til mange viktige næringsstoffer, blant annet marint protein, marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og selen. Mange av disse næringsstoffene finnes i liten grad i andre matvarer, og sjømat er derfor en viktig del av et variert kostholdet.

Havforskningsinstituttet (HI) forsker blant annet på hvordan fisk og annen sjømat påvirker ernæringsstatusen vår, samt om fisk og annen sjømat kan være med å forebygge livsstilsykdommer.

Havforskningsinstituttet mener vi vet for lite om hvordan fisk og annen sjømat i kosten virker inn på helsen vår. Til nå har man hovedsakelig bare studert næringsstoffene som er spesielle for fisk enkeltvis, og ikke som en del av en helhet. Det er kanskje særlig marine omega-3 fettsyrer som er studert på denne måten, og man har da sett på effektene av ulike fiskeoljer eller kapsler med marine omega-3 fettsyrer og ikke effektene av å spise selve fisken.

Men fisk er så mye mer enn marine omega-3 fettsyrer, og vi må vite mer om hvilken betydning disse andre komponentene har. Dette er vanskeligere å undersøke fordi man da må studere helseeffektene av mange ulike næringsstoffer og andre komponenter samtidig. Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) har siden 2013 vært med i forskningsprosjektet Fish Intervention Studies (FINS), der ett av målene har vært å se på fiskemåltidet som en helhet, og ikke bare enkeltnæringsstoffer.

For mer informasjon om forskningsarbeidet, kontakt Havforskningsinstituttet (HI) ved forskningssjef Marian Kjellevold.