Generelt om advarsler for fisk og sjømat fra forurensede områder

Hvis fisk og skalldyr fra forurensede områder har for høyt innhold av miljøgifter, gir Mattilsynet advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat fra disse områdene.

En mann som fisker i et vann

 Foto: Colourbox.com

Her finner du Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning

I noen forurensede områder har miljøundersøkelser avdekket høyt innhold av miljøgifter i fisk og skalldyr. I slike tilfeller advarer Mattilsynet mot å spise visse typer selvfanget fisk og skalldyr fra områdene.

Advarslene er for deg som fisker til eget bruk

Advarslene fra Mattilsynet gjelder deg som fisker og fangster til eget bruk. Du må selv ta ansvaret for at maten du fangster eller høster ikke utgjør noen helsefare. Som en hjelp til slike vurderinger, har Mattilsynet utarbeidet advarsler for fisk og skalldyr fra forurensede områder. Advarslene kan gjelde for alle grupper av befolkningen eller for sårbare grupper.

Det du spiser over tid avgjør

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning.

Selv om det er advarsler for noen matvarer, er det ikke kritisk om du har spist slik mat noen ganger. Det er inntaket over tid som betyr noe, og det er lagt inn gode beskyttelsesmarginer i vurderingene.

To typer advarsler

For å bidra til at befolkningen begrenser inntaket av miljøgifter gjennom maten, gir Mattilsynet advarsler om å unngå eller begrense inntaket av visse matvarer. Mattilsynet gir to typer advarsler.

Den første gjelder for deg som høster og fangster til bruk i egen private husholdning. Du må selv ta ansvaret for at maten de har høstet eller fangstet er trygg og ikke utgjør noen helsefare.

Den andre typen advarsler gjelder lovlig omsatte produkter som overholder grenseverdier, men som sårbare grupper likevel må være forsiktige med.

Trygg fisk i butikk og på restaurant

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller restaurant skal være trygg og overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

Det er sunt med fisk

Det er sunt å spise fisk. Selv om det er noen advarsler mot visse typer fisk og sjømat fra enkelte havner og fjorder, gjelder det generelle rådet om et variert kosthold også for fisk, og du bør spise ulike typer fisk.

Fisk og skalldyr er viktige kilder til en rekke næringsstoffer, slik som n-3 fettsyrer, D-vitamin, selen og jod. Fisk har også sykdomsforebyggende effekten spesielt med hensyn til hjerte- og karsykdommer.

Les Mer om fisk og skalldyr