Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Grenlandsfjordene - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner.
  • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis fisk og skalldyr fra Frierfjorden og Voldsfjorden ut til Brevikbroen. Spis heller ikke sjøørret fisket i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut i disse eller i Frierfjorden. Ikke spis reker fangstet i Eidangerfjorden. Spis heller ikke krabbe fangstet mellom Brevikbroen (inkludert Eidangerfjorden) og en ytre avgrensning gitt av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og Kårsholmen til fastlandet.

Se kart Miljøstatus - Grenlandsfjordene