Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Harstad - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PCB, tungmetaller, kvikksølv.
  • Sist vurdert: 2010

Advarsel

Gravide og ammende bør ikke spise filet fra torsk fanget i Harstad havn innenfor linjen mellom Trondenes kirke og tankanlegget på Gangsås. På grunn av høyt innhold av kadmium og bly må nyren fjernes fra O-skjell fordi kadmium og bly i O-skjell i hovedsak er avgrenset til nyre. Fra kamskjell og lignende skjell (f.eks. haneskjell) kan muskel og gonade spises. De aktuelle forurensede stoffene fins i hovedsak knyttet til innmaten.

Se kart Miljøstatus - Harstad