Ikke spis kveite over to meter (100 kilo)

Mattilsynet advarer mot å spise kveiter over to meter (ca. 100 kilo) siden de inneholder høye nivåer av uønskede stoffer.

 Foto: Havforskningsinstituttet

Advarselen er gitt siden undersøkelser viser at kveiter over to meter (ca. 100 kilo) inneholder miljøgifter over grenseverdiene for en eller flere uønskede stoffer. Særlig gjelder dette de organiske miljøgifter. De bør derfor ikke spises.

Slike store kveiter må slippes ut i sjøen igjen. Om kveiten er tydelig skadet, må den avlives før den slippes ut igjen. Profesjonelle fiskere fisker ikke kveiter over to meter.