Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Indre Oslofjord - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Kvikksølv (Hg) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
  • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Indre Oslofjord: Gravide og ammende, samt små barn under 5 år bør ikke spise filet av torsk fisket i Indre Oslofjord (dvs innenfor Drøbak) siden torsken kan inneholde kvikksølv over anbefalt nivå. Mattilsynet advarer også mot å spise blåskjell fra Oslos indre havneområde på grunn av forhøyede verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). 

Se kart Miljøstatus - Indre Oslofjord