Kan ein fryse ned igjen tinte reker dersom ein reinsar dei først?

Hovudregelen er at reker, som andre matvarer, ikkje bør frysast inn to gonger, da det kan redusere den hygieniske kvaliteten vesentleg.