Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Karmsund - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH, PCB.
  • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell og krabber fanget i hele Karmsundet, avgrenset i nord av en linje mellom Storøy og Tonjer fyr og i sør av en linje mellom Nordstokke og Krokaneset.

Se kart Miljøstatus - Karmsund