Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Kristiansand S - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB6 og i noen grad bly og PAH.
  • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Ikke spis blåskjell fra området innenfor yttersiden av Odderøya - Dybdingen - Bragdøya og Andøya. Ikke spis brunmat fra taskekrabber fra Kristiansandsfjorden.

Se kart Miljøstatus - Kristiansand