Lite miljøgifter i skjell

Det var i 2014 lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer i skjell langs norskekysten. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Forsker som undersøker et blåskjell

Det var lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer i skjell langs norskekysten i i 2014.

Tidligere undersøkelser har vist lave nivåer av E.coli og salmonellabakterier i norske skjell. Funnene fra fjorårets undersøkelse viser tilsvarende lave nivå.

Les rapporten og resultatene fra tilsynsprogrammet for skjell 2014

For undersøkelse av E.coli-bakterier var mer enn 90 prosent under EUs krav for områder der skjell høstes direkte til konsum. Det Det ble ikke funnet salmonellabakterier i noen av prøvene.

I undersøkelsen var det ingen blåskjellprøver med konsentrasjoner av kadmium og bly som oversteg EUs og Norges øvre grenseverdier.

Kamskjell, østers, o-skjell og kråkeboller hadde også generelt lave konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter.

Les mer om undersøkelsen hos NIFES.

Når det gjelder o-skjell må imidlertid nyrene for at nivået av kadmium og bly kommer under EUs grenseverdier. Se rådet om å fjerne nyrene fra os-skjell, Advarsel mot fordøyelseskjertelen i kamskjell og nyren i o-skjell.

Årlig overvåkning

Nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon er den årlige overvåkningen av skjell. Formålet med det er å sikre at skjell som høstes til konsum ikke høstes i områder som er forurenset av mikroorganismer eller fremmedstoffer og at skjellene ikke inneholder fekale bakterier, algegifter eller fremmedstoffer i konsentrasjoner som overstiger fastsatte grenseverdier. I programmet inngår også overvåkning av ville skjell, for at publikum skal kunne høste slike i sine nærområder.

Kontaktinformasjon
Merete Hestdal, seniorinspektør, avdeling Trondheim og omland. Tel: 22 77 86 86