Mattilsynet advarer mot å spise fisk og drikke vann fra ferskvann nær flyplasser

Mattilsynet advarer mot å spise fisk og drikke vann fra ferskvann og vassdrag i nærheten av flyplasser. Årsaken er at fisken og vannet kan være forurenset med fluorholdige stoffer (PFAS) fra brannslukkingsskum. PFAS er ikke akutt helsefarlig, men kan over tid øke risikoen for skadelige effekter på immunsystemet.

Mattilsynet advarer mot å spise fisk og drikke vann fra ferskvann nær flyplasser fordi fisken og vannet kan være forurenset med PFAS brukt i brannslukkingsskum. Foto: Avinor

PFASer er syntetiske stoffer. De er vann-, flekk- og fettavvisende og brukes i mange ulike produkter som blant annet stekepanner, tekstiler, brannslukningsskum, kosmetikk, matvareemballasje og maling.

Flere av dem brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. De kan blant annet svekke vaksineresponser og beskyttelsen mot infeksjoner.

De fleste får i seg mest PFAS gjennom mat og drikke.

Vi tåler mindre PFAS enn antatt

Nye beregninger fra det europeiske mattrygghetsorganet EFSA viser at vi tåler mindre PFAS enn tidligere antatt, og at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får i seg PFAS-mengder gjennom mat og drikke som overskrider tålegrensen. Folkehelseinstituttets beregning for norsk kosthold bekrefter EFSAs vurdering.

- Å få i seg vann eller fisk som er forurenset med PFAS etter avrenning fra flyplasser vil derfor øke risikoen ytterligere for helseskade, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

PFAS brukt i brannslukkingsskum på flyplasser

PFAS er brukt i brannslukkingsskum på flyplassene. PFAS spres med grunnvann og overflatevann fra brannøvingsfeltet til nærliggende vassdrag. Selv om flere av stoffene nå er forbudt, kan de være i miljøet rundt flyplassene i lang tid.

- Det er ikke gjort målinger i ferskvann rundt alle flyplasser, men det finnes nok data til at Mattilsynet er bekymret for nivåene rundt flyplasser generelt, sier Wiborg.

Trygt vann i springen

Advarselen gjelder ikke for drikkevann fra vannverk. Her er det krav til behandling og kontroll, og vannet skal være trygt å drikke.

Advarselen gjelder heller ikke saltvannsfisk i sjø nær flyplasser.

- Når PFAS renner ut i sjø og havområder vil det fortynnes, og vi har ikke grunnlag for å advare mot saltvannsfisk, sier Wiborg. 

Generell advarsel erstatter spesifikke flyplassadvarsler

Frem til nå har Mattilsynet advart mot å spise fisk eller drikke vann fra områder nær Evenes lufthavn, Fagernes lufthavn og Rygge flyplass (Vansjø).

- Siden vi nå kommer med en generell advarsel som gjelder rundt alle flyplasser, tar vi bort de spesifikke. Advarselen mot å spise fisk og drikke vann nær Evenes, Fagernes og Rygge gjelder fortsatt, sier Wiborg.

Utvider advarsel for Tyrifjorden og advarer mot all fisk

Kunnskapen om at vi tåler mindre PFAS enn tidligere antatt får også betydning for advarselen som gjelder for Tyrifjorden. Frem til nå har Mattilsynet advart mot abbor og gjedde. Med den nye og lavere tålegrensen utvides advarselen til å gjelde all fisk.

Les mer:  Bakgrunn for advarsel mot å spise fisk og drikke vann fra ferskvann nær flyplasser.