Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Sandnes - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH
  • Sist vurdert: 2001

Advarsel

Ikke spis skjell fra indre deler av Gandsfjorden, sør for en linje trukket mellom Lurahammaren og nordsiden av småbåthavnen i Sandvika.

Se kart Miljøstatus - Sandnes