Slik kan du vurdere om fisken er fersk

Ved å se og lukte på fisken, kan du selv vurdere fiskens kvalitet. Her får du noen tips om hva du bør se etter når du handler fisk.

Ulike fisketyper ligger i en fiskedisk

Straks etter fangst av fisk og skalldyr begynner den naturlige nedbrytning av kvaliteten. Det som påvirker hvor raskt nedbrytningsprosessen går er fiskens kondisjon (råstoffets opprinnelige kvalitet) som følge av årstid, vandring og havets temperatur. I tillegg har fangstmetode, behandling, emballasje, oppbevaringstemperatur - og ikke minst renhold og hygiene under hele produksjonsprosessen stor påvirkning.

Se etter dette

Du trenger ikke være ekspert for å sjekke om fisken i butikken er god. Følg denne sjekklisten:

  • Jevn farge: Laksefilet skal ha jevn rødfarge mens torskefilet skal en jevn lys overflate. Hvis overflaten er flekket er det et tegn på at fisken begynner å bli dårlig.
  • Blank og tørr overflate.
  • Frisk lukt: Fersk laks lukter friskt. Fersk torsk lukter sjøfrisk eller nøytral til svak fiskelukt. Fisk som begynner å bli dårlig har en sur, kraftig lukt.

Rett i kjøleskapet

Temperatur er avgjørende for at fisk skal holde seg. Derfor bør du få fisken i kjøleskapet med en gang du kommer hjem med den. Temperaturen i kjøleskapet bør være fire grader eller lavere.

Det er mulig og doble holdbarheten ved å senke oppbevaringstemperaturen ned mot null grader viser forskning fra Nofima.

Holdbarhet på frossen fisk

Skal du skal fryse inn fisken selv bør fisken være helt fersk og av førsteklasses kvalitet. Riktig behandling er avgjørende for å få et godt resultat. Først renser og vasker du fisken. Tørk av overflødig vann. Emballasje skal være luft- og lukttett og beregnet til frysing av matvarer. Husk å merke pakkene med dato og innhold. Innfrysnings¬temperatur skal helst være minus 25 grader.

Ulike typer fisk og skalldyr har ulik holdbarhet i dypfryst tilstand. Generelt har fet fisk kortere holdbarhet på grunn av at fettet i fisken blir harskt.

Holdbarhetstiden ved fryselagring for de ulike fiskeartene i tabellen under er veiledende og avhenger av faktorer som for eksempel temperatur, emballasje og kvaliteten på fisken da den ble frosset inn.

 Antall måneder fisken kan lagres
Frysetemperatur-18°C -25°C -30°C
Fet fisk: Sardiner, laks, havabbor4812
Mager fisk: Torsk, hyse81824
Flatfisk: Flyndre, rødspette, sjøtunge91824
Hummer, krabber61215
Reker61212

Kilde: FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
"Freezing and Refrigerating Storage of Fisheries"