Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Sørfjorden / Hardangerfjorden - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Kadmium, bly, kvikksølv dioksiner og PCB.
  • Sist vurdert: 2013

Advarsel

  • Ikke spis brosme og blålange fisket innenfor en linje mellom Flornes (Tysnes) og Breidvika / Bleikneset (Husnes) i Hardangerfjorden / Sørfjorden.
  • Spis heller ikke lange fisket innenfor en linje mellom Tørvikbygd og Jondal i Hardangerfjorden / Sørfjorden.
  • Ikke spis skjell plukket fra Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes i Sørfjorden.
  • Gravide og ammende bør ikke spise krabber, hummer eller stasjonær fisk fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes.

Se kart Miljøstatus - Sørfjorden/Hardangerfjorden
Se bakgrunnsinformasjon Åtvarar mot djupvassfisk og skjel i Sørfjorden/Hardangerfjorden