Spørsmål og svar om PFAS i fisk og ferskvann nær flyplasser

Hvordan kan jeg vite om fisk og vann er forurenset med PFAS?

Det er dessverre ingen enkel måte å sjekke dette på selv, og laboratorieanalysene er kostbare. Hvis du vil redusere risikoen for å få i deg for mye PFAS, kan du unngå å slukke tørsten og spise fisken fra ferskvann og vassdrag nær flyplasser.

Gjelder advarselen for ferskvann rundt alle flyplasser? Også de som er lagt ned?

Ja, i utgangspunktet fraråder vi deg å spise fisk og drikke vann fra ferskvann rundt alle kommersielle og militære flyplasser. Dette gjelder også nedlagte flyplasser, fordi det fortsatt kan være PFAS-forurensing i jorda som lekker ut i grunnvann og overflatevann rundt flyplassene. Det kan være brannøvingsfelt på alle flyplasser. Brannøvingsfeltene kan ligge ulike steder på flyplassen, og derfor gjelder advarselen for hele området rundt.

Jeg har spist fisk fra et vann nær en flyplass i alle år. Hva gjør jeg nå?

Det er ikke noe du kan gjøre med det som er spist. Du kan derimot redusere din fremtidige eksponering for PFAS ved å følge Mattilsynets advarsel om å la være å spise fisken fra ferskvann nær flyplasser.

Dersom du er bekymret for å ha fått i deg for mye PFAS kan du kontakte fastlegen din.

Er det trygt å spise saltvannsfisk som er fisket i nærheten av en flyplass?

I sjøen blir utlekking av PFAS fra land fortynnet i større grad enn i ferskvann, derfor vil saltvannsfisk vanligvis ha lavere nivåer av PFAS enn ferskvannsfisk i forurensede områder. Mattilsynet har ikke grunnlag for å advare mot saltvannsfisk nær flyplasser.

Jeg bor i nærheten av en flyplass, og får drikkevann fra et vannverk. Er kranvannet trygt å drikke?

Ja, vannet du får i krana fra et vannverk skal være trygt. Vannverket har ansvaret for at drikkevannet de leverer ikke inneholder helseskadelige mengder med PFAS.

Hvis det er mistanke om PFAS i drikkevannskilden, må vannverkene sette inn tiltak for å sikre trygt drikkevann til sine abonnenter. Du kan kontakte vannverkseieren for å få informasjon om PFAS er målt i ditt drikkevann. 

Jeg får drikkevann hjemme eller på hytta fra en mindre vannforsyning i nærheten av en flyplass. Er vannet trygt å drikke?

Det kommer an på flere ting. Hvor vannet blir tatt ut, om det er grunnvann eller overflatevann, og om det er vannbehandling. Mindre vannforsyninger mangler ofte vannbehandling. Det er heller ikke gitt at den behandlingen som finnes fjerner PFAS. Her er det viktig å gjøre en individuell vurdering. Hvis det er noen som helst mistanke om at vannet kan være forurenset med PFAS, bør det ikke brukes til matlaging eller drikke. Kontakt eventuelt et selskap som har vannkvalitet og vannbehandling som spesialfelt for å få råd.

Det finnes (kommunale) brannøvingsfelt mange steder i landet. Kan ferskvann i nærheten av disse være forurenset? Hvis så – hvorfor advarer dere ikke generelt rundt alle brannøvingsfelt?

Vi har ikke data for ferskvann nær kommunale og andre brannøvingsfelt. Vi kan derfor ikke utelukke at det kan være PFAS-forurensede ferskvann flere steder.

For å vite mer om dette må miljømyndigheten gjøre undersøkelser og vi må vurdere resultatene fra dem.

Vårt råd er at om du er usikker, så la vær å drikke eller spise fisken fra vann nær slike brannøvingsfelt.

 

Se advarslelen Ikke spis fisk eller drikk vann fra ferskvann nær flyplasser
Se Bakgrunn for advarsel mot å spise fisk og drikke vann fra ferskvann nær flyplasser