Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Stavanger - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PCB, PAH
  • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Gravide, ammende og små barn (˂ 5 år) advares mot å spise filet av torsk som er fisket i Stavanger havne- og nærområde. Nærområdet sees på som i utstrekning øyene (Roaldsøy, Vassøy, Langøy, Hundvåg og Buøy) og området mellom øyene og havnen, samt havnen. 

Ikke spis blåskjell fra området innenfor Jadarholm, Steinsøyholmen og Hundvåg. Mattilsynet advarer også alle mot å spise blåskjell fra området Vågen i indre havn (selvfangst).

Se kart Miljøstatus - Stavanger