Summen av pluss og minus i sjømat

Salat og sild er forskjellige, men som all annen mat inneholder de små mengder av uønskete stoff. I de ulike matvarene er det ulike stoffer vi må være mest oppmerksomme på.

Ørret med grønnsaker

 Foto: Norwegian Seafood Export Council. www.seafood.no, Håkon Messel

Er fisk farligere enn annen mat? Nei, fisk og annen sjømat er like trygg som annen mat, og noen ganger betydelig sunnere. Det er spesielt viktig å spise variert og sjømat bidrar med mange viktige næringsstoffer. Vi konsumenter spiser ikke kvikksølv, dioksiner eller bromerte flammehemmere. Vi spiser mat. Når vi spiser sjømat, bidrar den med vitamin D, marint omega-3, jod og proteiner av høy kvalitet. Noen ganger støter vi på ord som «coctaileffekten». Dette begrepet brukes ofte om den totale effekten av de uønskete stoffene, men den kan like gjerne brukes om de livsviktige næringsstoffene.

Farligere å la være

I de rapportene som har prøvd å vurdere de positive helseeffektene av å spise fisk og annen sjømat mot de potensielt skadelige effektene, konkluderer man med at det farligste med fisk er å la være å spise den. Senest 15. desember 2014 konkluderte Vitenskapskomiteen for mattrygghet med at «fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer».  Denne rapporten fastslår også at det ikke lenger er grunnlag for å hevde at gravide må begrense inntaket sitt av feit fisk. (Les mer om rapporten Trygt og viktig å spise fisk). Rapporten fra høsten 2014 trekker derimot frem risikoen ved at gravide i Norge faktisk spiser for lite sjømat. Tidligere i 2014 konkluderte også de europeiske matmyndighetene (EFSA) med at gravide kvinner bør øke inntaket av sjømat av hensyn til barnets mentale utvikling.  Den amerikanske «Food and drug administration» (FDA) har også trukket frem at gravide spiser for lite sjømat.