Trygt å spise tunfisk på boks

Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

En åpen og en lukket boks med tunfisk

 Foto: Colourbox

Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet. Det finnes kvikksølv i alle fiskeslag. I fisk foreligger kvikksølv stort sett som den organiske forbindelsen metylkvikksølv, og som Mattilsynet følger ekstra med på.

Rovfisk som tunfisk kan inneholde kvikksølv. Jo større fisken er, desto mer kvikksølv er det i den.

– Tunfisk på boks er imidlertid laget av småfisk som har lavere verdier, forteller Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet. 

Undersøkt 10 forskjellige typer tunfisk på boks

NIFES har på oppdrag fra Mattilsynet analysert ti ulike hermetiserte tunfisktyper for kvikksølv, kadmium, bly, arsen og selen. Produktene som ble undersøkt var:

  • Rema 1000 Tunfisk i vann
  • Rema 1000 Tunfisk i gele
  • Coop Tunfisk i vann
  • Coop Tunfisk i olje
  • Eldorado Tunfisk i vann
  • Eldorado Tunfisk i olje
  • Firstprice Tunfisk i vann
  • Ortiz El Velero Bonito del Norte en aceite de olivia (tunfisk i olje)
  • Luxus Tufiskstykker i vann
  • Ramirez Tuna in vegetable oil.

Kvikksølvinnhold under grenseverdiene

Ingen av tunfiskprøvene hadde konsentrasjoner av kvikksølv over grenseverdien på 1,0 mg/kg våt vekt.

Et produkt skilte seg ut. «ORTIZ El Velero Bonito del Norte en aceite de oliva» hadde en gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon på 0,25 mg/kg våtvekt. Dette var betydelig høyere enn alle de andre tunfiskproduktene, men likevel klart lavere enn grenseverdien. Et ukentlig inntak på 200 g av dette tunfiskproduktet vil medføre et inntak av 50 µg metylkvikksølv som utgjør 64 prosent av tolerabelt ukentlig inntak for en person på 60 kg.

– Nivåene er lave. Det er derfor ingen grunn til å advare noen mot å spise tunfisk på boks, heller ikke sårbare grupper som gravide, ammende og barn, sier Nordås.

Gravide, ammende og barn bør ikke spise fersk tunfisk

Mattilsynet advarer sårbare grupper som gravide, ammende og barn under fem år mot å spise fersk tunfisk. Det er fordi fersk tunfisk er laget av stor fisk. Jo større fisken er, desto mer kvikksølv er det i den.

Lave nivåer av bly, kadmium og arsen

Konsentrasjonene av bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensen for alle prøvene.

Konsentrasjonen av kadmium varierte mellom 0,004 og 0,03 mg/kg våtvekt og ingen av tunfiskprøvene hadde kadmiumverdier over grenseverdien på 0,10 mg/kg vv som gjelder for enkelte fiskearter inkludert tunfisk.

Konsentrasjonen av arsen varierte mellom 0,43 og 2,0 mg/kg våtvekt som er lavt sammenlignet med nivåene som er funnet i en rekke andre fiskearter.

Les hele rapporten på NIFES sine hjemmesider.