Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Tyrifjorden - advarsel mot fisk

  • Forurensing: PFAS
  • Sist vurdert: 2020

Advarsel

  • Ikke spis fisk fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul) videre til Storelva og Tyrifjorden. Årsaken er at fisk inneholder nivåer av fluorholdige stoffer (PFAS) som kan øke risikoen for negative effekter på immunsystemet.

Se bakgrunnsinformasjon: Bakgrunn for advarsel mot å spise fisk fra Tyrifjorden

Se kart Miljøstatus - Tyrifjorden