Det er vond lukt når jeg åpner pakker med kyllingfilet. Er maten bedervet?

Enkelte ganger når jeg åpner en pakke kyllingfilet, kommer det en skikkelig vond lukt fra pakken, selv om den er helt ny. Jeg har hørt at dette muligens er lukt fra gassen som brukes til vakumpakking - stemmer det? Eller er maten ødelagt?

 Foto: Colourbox.com

Det er i dag vanlig å pakke ferske kjøttvarer i en såkalt kontrollert atmosfære for å forlenge den mikrobiologiske holdbarheten av produktene. De vanligste pakkegassene er kabondioksid (CO2), nitrogen (N2) og oksygen (O2), eventuelt en kombinasjon av disse, som benyttes. Det er særlig tilstedeværelsen av CO2 du vil kunne merke som en litt ubehagelig lukt når du åpner en slik pakke, mens det for vakuumpakkede varer (for eksempel plastemballerte biffer) vil kunne være lukt av rått, syrlig kjøtt.

Felles for begge tilfellene er at lukten skal forsvinne umiddelbart, med mindre varen er skjemt og ødelagt. Hvis du sliter med markert lukt i lang tid etter at pakken er åpnet, og det fremdeles lukter tydelig og skarpt av selve kjøttet, kan varen være sur eller bedervet.