Hva er MUK?

MUK er en forkortelse for "mekanisk utbeinet kjøtt".

Bein fra slaktede griser og fjørkre sendes gjennom en spesiell maskin som skiller ut kjøttrester som ikke lar seg skjære bort med kniv. I tillegg følger det med en del beinmarg, bindevev og beinrester. Av den grunn er det ikke tillatt å lage MUK av storfe og sau, da det kan spre sykdommer som kugalskap.

Produktet blir en masse som kan ligne på kjøttdeig, men er noe mer grøtaktig. Det har etter hvert blitt utviklet en produksjonsmetode som er mer skånsom (det brukes mindre trykk), men produktet skal likevel fortsatt betegnes som MUK.

Kjøttets cellestruktur ødelegges i utskillingsprosessen og MUK skal derfor ikke betegnes som kjøtt, i følge matinformasjonsforskriften. Årsaken er at dette er ikke kjøtt i den forstand som forbrukerne forventer. Ernæringsmessig er MUK et brukbart råstoff. På grunn av framstillingsmåten har produktet likevel begrenset holdbarhet, det er uten naturlige hinner og overflatefloraen er fordelt inn i produktet. Derfor er det også begrensninger for hva kjøttbransjen kan benytte det til. Slikt innhold i en matvare skal ikke ingrediensmerkes under samlebetegnelsen kjøtt og må stå separat i ingredienslisten. MUK skal merkes som "mekanisk utbeinet kjøtt" med navn på dyreart det stammer fra foran.