Privat import av kjøtt- og melkeprodukter

Av hensyn til dyrehelsen i Norge og resten av EU/EØS-området er det forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra tredjestater. Her får du vite hvilke regler som gjelder for privat import.

Innpakkede, frosne kyllinger ligger i en haug

Du ikke kan ta med deg produkter av denne typen i bagasjen dersom produktet er kjøpt i et land utenfor EU/EØS-området. Dette gjelder uansett bearbeidingsgrad, også for hermetiske varer. Postforsendelser til Norge med slike produkter beslaglegges og destrueres av Toll. Forbudet gjelder alle typer kjøtt og melk og produkter av disse.

Fra EØS-land kan du ta med seg så mange kilo som det er tollmessig tillatt å ta med seg. Se Tolletaten

Unntak

Forbudet gjelder ikke dersom du kommer fra Sveits, Liechtenstein, Andorra eller San Marino. Reisende fra disse landene blir betraktet som om de kommer fra EØS-land.

Fra land utenfor EØS kan du som et unntak fra forbudet ta med til eget konsum inntil totalt 2 kg morsmelkerstatning, barnemat og særlige næringsmidler som er nødvendige av medisinske grunner, forutsatt at:

  • produktet ikke krever kjøling før de åpnes
  • det er et ferdigpakket, navnebeskyttet produkt
  • emballasjen er ubrutt, med mindre produktet er i bruk
  • produktet ikke er morsmelkerstatning eller barnemat fra Kina

Du kan ta med inntil 1 kg av andre animalske næringsmidler enn kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter. Dette gjelder for eksempel honning, egg, fisk og sjømat.

Færøyene, Grønland og Svalbard

Reisende fra Færøyene og Grønland kan ta med seg opp til fem kilo kjøtt- og melkeprodukter til Norge som privat innførsel.

Reisende til Norge fra Svalbard kan ta med seg opp til fem kilo kjøtt fra vilt og produkter av slikt kjøtt.

Følgende produkter er det, innenfor tollkvoten, tillatt å ta med seg:

  • Brød, kaker, kjeks, sjokolade og konfektprodukter (herunder godteri)
  • Kjøttekstrakter og kjøttkonsentrater
  • Kosttilskudd i forbrukerpakninger
  • Pasta og nudler som ikke er blandet eller fylt med kjøttprodukter
  • Oliven med fiskefyll
  • Suppekraft og aromaer i forbrukerpakninger med innhold av kjø ttekstrakt, kjøttkonsentrat, animalsk fett eller fiskeolje, pulver eller ekstrakt

Midlertidig forbud – særskilte beskyttelsestiltak

For land i EØS-området eller land som har unntak fra forbudet, kan det være vedtatt et midlertidig beskyttelsestiltak som forbyr import av produkter. Disse beskyttelsestiltakene blir vedtatt dersom det har brutt ut en alvorlig dyresykdom i landet.

Eksempler på dette er utbruddene av munn- og klovsyke i Storbritannia i 2001 og i Bulgaria i 2011, som begge medførte importrestriksjoner. Beskyttelsestiltakene kan også omfatte andre produkter enn kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter. Se Mattilsynet - særskilte beskyttelsestiltak

Ofte stilte spørsmål:

1. Hvorfor kan jeg ikke ta med meg kjøtt- eller melkeprodukter hjem fra et land hvis jeg trygt kan spise de samme produktene når jeg er der?

I Norge og i resten av EU/EØS-området har vi en veldig god dyrehelsestatus, mange svært smittsomme og kostbare dyresykdommer som kan være vanlige andre steder i verden finnes ikke hos oss. Disse sykdommene er ikke nødvendigvis noen risiko for mennesker, men de kan overføres fra matrester til dyr som spiser disse. Da kan de spre seg raskt mellom besetninger, føre til lidelse for dyrene som blir smittet og store økonomiske tap for samfunnet.

For eksempel regner man med at munn- og klovsykeutbruddet i Storbritannia og deler av det europeiske kontinentet oppsto fordi griser på en gård ble fôret med ubehandlede matrester som var ulovlig importert. Derfor er det strengt forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra tredjestater inn i EU/EØS.

2. Er det noe jeg må passe på hvis jeg skal ta med kjøtt- eller melkeprodukter til Norge fra EU/EØS-land?

Du må forsikre deg om at landet eller området som du tar med disse varene fra ikke er omfattet av beskyttelsestiltak som medfører importrestriksjoner, se Mattilsynet - særskilte beskyttelsestiltak

Varene må være pakket i vanlig butikkemballasje, slik at man ser hvor de kommer fra. For eksempel vil kjøtt som er kjøpt hos en lokal slakter og pakket inn i umerket papir bli beslaglagt av Tolletaten.

Du må også passe på at du holder deg innenfor tollkvoten hvis du vil unngå fortolling av varene. Se Tolletaten.

3. Kan jeg ta med meg for eksempel indrefilet fra Brasil som er kjøpt i en butikk i EU?

Ja, det kan du. Varer som er importert fra tredjestat og selges i butikk i EU ble grensekontrollert ved import, så det kan tas med til Norge på samme måte som kjøtt som stammer fra et EU-land.

4. Kan jeg ta med meg fra en tredjestat kjøtt- eller melkeprodukter som opprinnelig kommer fra EU/EØS-området?

Nei, det er ikke tillatt uten grensekontroll (se spørsmål 5). Dersom du har matvarer med deg inn i Norge fra en tredjestat regnes varene som at de kommer fra dette landet, selv hvis de ligger i ubrutt forpakning som viser at de er produsert i et EU/EØS-land.

5. Hva gjør jeg hvis jeg vil importere kjøtt og melk eller produkter av disse til Norge til privat konsum?

Dersom du ønsker å importere kjøtt og melk eller produkter av disse fra land utenfor EØS må du registrere deg som importør på Mattilsynets skjematjenester, melde produktet for import, legge ved nødvendig dokumentasjon og ta dem inn over en offentlig grensekontrollstasjon (GKS). I Norge er GKS Oslo Lufthavn (Gardermoen), Oslo Havn, Borg Havn og Larvik Havn godkjent for grensekontroll av disse produktene.

For nærmere opplysninger om krav til produktet ved import (f.eks. dokumentasjonskrav), se Mattilsynet - Import og eksport eller ta kontakt med aktuell grensekontrollstasjon Mattilsynet - Norwegian Border Inspection Posts (BIP) and Inspection Centres.

Kontakt:
Mattilsynets avdelingskontor på tlf.: 22 40 00 00.