Toxoplasma i kjøtt fra hjortevilt – gravide bør være spesielt forsiktige

Hjortevilt er ofte smittet med parasitten Toxoplasma gondii. Parasitten kan skade fosteret, og gravide bør være spesielt forsiktige, ha god håndhygiene og ikke smake på rått kjøtt eller spise kjøtt som ikke er fullstendig gjennomstekt av slakt fra rådyr, elg og hjort.

rådyr

 Foto: iStockphoto

I en studie publisert i 2006 rapporterte Veterinærinstituttet at av 4300 viltlevende hjortedyr hadde 34 prosent av rådyrene, 13 prosent av elgene og 7,5 prosent av hjorten hadde antistoff mot Toxoplasma gondii, noe som indikerer at dyrene er smittet og trolig er bærer av parasitten. Kun én prosent av villrein var smittet. Hjortedyrene blir smittet av parasitten i avføring fra kattedyr som spres i miljøet der de beiter. Parasitten kan finnes i kjøttet hos smittede hjortedyr uten at de viser tegn til sykdom. Voksne og friske mennesker blir vanligvis ikke syke av Toxoplasma gondii fordi de raskt utvikler antistoffer mot parasitten. Parasitten er først og fremst et problem for gravide, fordi den kan skade fosteret, samt for spedbarn, aidssyke, pasienter under cellegiftbehandling og andre personer med dårlig eller svekket immunforsvar.

Forholdsregler for gravide

  • Gravide bør være forsiktig ved slakting og bearbeiding av slakt av hjortevilt, fordi de kan få parasittholdig vevsmateriale på hendene. Det er derfor svært viktig at de vasker hendene grundig etterpå.
  • Ikke smak på rått kjøtt mens du lager mat.
  • Vær oppmerksom på kryss-smitte fra slakt/rått kjøtt via kniv, skjærefjøl, fat og kjøkkenbenk til andre matvarer som ikke blir varmebehandlet. Alle kjøkkenredskaper som har vært i kontakt med rått kjøtt, bør vaskes grundig før de brukes til annen mat.
  • Sørg for at alt kjøtt (ikke bare hjortevilt) du spiser er fullstendig gjennomstekt, kokt eller grillet. Dette gjelder også hamburgere, kjøttkaker og lignende.

Farlig for fosteret

Dersom en gravid kvinne smittes for første gang under svangerskapet, kan parasitten overføres til fosteret og forårsake abort, misdannelser eller andre alvorlige skader på barnet, hvis ikke sykdommen behandles i tide. Parasitten kan skade fosteret uten å gi særlig kraftige symptomer hos moren. Eksempel på sykdomstegn hos moren kan være influensalignende symptomer.

Personer som er smittet tidligere i livet, har antistoffer mot parasitten som beskytter fosteret mot infeksjon. I Norge har mellom 10 - 20 prosent av befolkningen antistoffer mot Toxoplasma gondii. Ca to av 1000 gravide norske kvinner blir smittet, med fare for overføring av smitte til fosteret. Helsepersonell kan undersøke om hver enkelt gravid har slike antistoffer ved å analysere en blodprøve.

Kilde: VIKØREN, T., J. THARALDSEN, B. FREDRIKSEN, K. HANDELAND. 2004. Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in wild red deer, roe deer, moose, and reindeer from Norway. Veterinary Parasitology 120: 159-169.