Nyperoser – en god kilde til vitamin C

Hvis du har lyst å plante rosebusker som gir nyper som verdifulle c-vitaminkilder anbefaler vi norske hjemlige arter, som steinnype og kjøttnype. Det er forbudt å plante rynkerose (Rosa rugosa) her i landet fordi arten sprer seg i norsk natur.

Røde nyper

 Foto: i Stockphoto

Nyper er en rik kilde til C- vitaminer og friske nyper inneholder vesentlig mer C- vitaminer enn appelsiner. For noen tiår siden var det ikke uvanlig å høste nyper fra ville busker i skogkanter og andre steder hvor de ville artene i roseslekta vokser. Nypene ble tatt med inn på kjøkkenet og lusene (frøene) fjernet og det røde kjøttet tørket i stekeovnen og lagt på store norgesglass. Utover høsten og vinteren ble de tørkete fruktene kokt opp med vann, silt og servert enten som lunken eller kald suppe. Plukking av nyper som en del av husholdningen har i våre dager gått sterkt tilbake.

Hva er problemet med rynkerose og hva gjør jeg hvis jeg har dette i hagen?

Det er rynkerose (Rosa rugosa) som har vært desidert mest plantet både for prydformål og dyrking av nyper. Arten ble innført som hageplante fra Øst-Asia i siste halvdel av 1800- tallet. Arten sprer seg nå vilt over store områder. og karakteriseres som en ”internasjonal problemart”, spesielt langs strender i kystnære områder. Bekjempelse er vanskelig og krever tiltak over flere år. Fra 2016 har all import, planting og salg av rynkerose vært forbudt i Norge. Målet er bl.a. å utrydde rynkerose i truede naturtyper i de nordligste fylkene, og utrydde arten eller kontrollere spredningen i utvalgte naturområder i de øvrige fylkene. Les mer om rynkerose hos Artsdatabanken.

Hvis du har rynkerose i egen hage er du ikke pålagt å fjerne plantene, men du bør være oppmerksom på at planteavfall og avfall som inneholder nyper/frø håndteres på en forsvarlig måte slik at spredning til verdifulle naturområder unngås. Plantene bør beskjæres fordi gamle greiner er lite fruktbare.

Nedenfor følger en beskrivelse av andre nypearter. Steinnype og kjøttnype er artene som anbefales ved nyplanting.

Steinnype (Rosa canina)

Steinnype kan bli fra en til fire meter høy og kan bli en stor, brei og rikt greina busk. Arten er naturlig hjemmehørende i Norge. Den har lange bueformete greiner med lange kraftige kloforma torner. Blomstene er rosa. Nypene er små, smalt avlange eller egg- til kuleforma, med skaft som er lenger enn nypa - og de blir seint modne. Den vokser i skogkanter, på fjellskrenter, tørre bakker og beitemark. På dansk heter denne rosebusken hunderose, og derfor brukes dette navnet også av enkelte i Norge.  

Nypene kan brukes til å lage C-vitaminrik suppe, saft, syltetøy og te. Vitamininnholdet er høyest når nypene som plukkes er fullmodne, faste og røde. 

Kjøttnype (Rosa dumalis)

Kjøttnype kan bli opp til to meter høy. Dette er en roseart hjemmehørende i Norge. Den greiner seg mye og former gjerne kratt. Blomstene er røde eller av og til hvite. Nypene modner i september og er kjøttfull men varierer i form og kan være både avlange og runde.  Busken har kraftige torner som er nedoverbøyde. Den har større utbredelsesområde enn steinrose.

Nypene kan brukes til å lage C-vitaminrik suppe, saft, syltetøy og te. Vitamininnholdet er høyest når nypene som plukkes er fullmodne, faste og røde. 

Mandarinrose (Rosa moyesii)

Mandarinrosse er ikke naturlig hjemmehørende i Norge, men arten er vurdert til å utgjøre lav risiko i norsk natur. Mandarinrosens blomster har en sterk og flott rødfarge med gule pollenblad og er karakterisert som ”enkel, men med en opprinnelig skjønnhet”. Den blomstrer rikt og intenst i et par uker i juni-juli. Busken kan bli opptil tre meter høy. Nypene karakteriseres som langstrakte, flaskeformet og oransjerøde med lange, store begerblad ytterst. Tornene er gulaktige, rette og sitter to og to sammen på skuddene.

Mandarinrosens nyper egner seg best til suppe og syltetøy.

Tabell 1. Oversikt over Innhold av C-vitaminer i noen arter av nyperose, sammenlignet med jordbær og appelsin, som regnes som gode C-vitaminkilder

ArtC-vitamininnhold (i mg per 100 gram) spiselig vare
Hunderose (Rosa canina)

400 - 790*

Kjøttnype (Rosa dumalis)

630*

Mandarinrose (Rosa mayesii)

2290 - 2330*

Rynkerose (Rosa rugosa)

700 - 1060*

Appelsin

51**

Jordbær

69**

*Kühn, B.F., 1992      **Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2008


Tabell 2. Oversikt over egnede bruksområder for tre nyperosearter. x=egnet, xx=velegnet
(e. Kühn, B.F., 1992)

ArtAnvendelse
MarmeladeGeléSuppe
Hunderose (Rosa canina)  XX
Kjøttnype (Rosa dumalis)XX??
Mandarinrose (Rosa moyesii)X X
Rynkerose (Rosa rugosa)XXXXX