Oversikt: Ubrukte ressurser i hagen

De forskjellige planteartene som presenteres i denne serien, spenner over et vidt område, både med hensyn til arter, utseende, dyrkingsegenskaper og bruksområder.

Formålet er å  øke kunnskapen om plantearters biologi og nyttbarhet som matressurs enten som gourmet- eller mataukbruk. Det er viktig å kunne skille gode matplanter fra de mindre gode og ikke minst fra de giftige og dødelige giftige.

Når man har tilegnet seg nødvendig kunnskap for å bruke de planteartene man har i hagen og i nærmiljøet til forskjellige formål, kan det ha en  ”kinderegg-effekt”. For eksempel at plantene både har en prydverdi i form av for eksempel flott blomstring og fine høstfarger, en funksjonell verdi i form av for eksempel leplanting og som ferdselshindring, og ikke minst en matverdi.

Matverdien kan  vurderes med smak, ernæring og helseeffekt. Det finnes altså ingen grunn til ikke å eksperimentere med noen av disse artene på kjøkkenet. Det kan være lurt å snakke med de eldre i familien og blant venner. Kanskje har de erfaring og råd som kan supplere bruken av planter som er omtalt i denne artikkelserien.