Utenlandske sopp-plukkere i Norge

Mangel på kunnskap om norske sopper kan gjøre at sopp-plukkere med utenlandsk opprinnelse er spesielt utsatt for forgiftning etter forveksling med matsopper. Er du usikker på om du har fått i deg giftig sopp bør du ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent).

Mange typer som i en mix

 Foto: iStockphoto

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet mottar hvert år flere henvendelser om alvorlige soppforgiftninger hos voksne der matsopp er forvekslet med giftig sopp.  I de siste årene har over halvparten av disse pasientene hatt fremmedspråklig opprinnelse. Både turister med kortvarig opphold i Norge og personer som bor her fast har blitt forgiftet.

- Mange personer med utenlandsk bakgrunn har god kjennskap til matsopper fra hjemlandet. Naturenes sammensetning av både matsopper og giftsopper kan imidlertid variere mye mellom forskjellige land og verdensdeler. I andre land er det ofte en annen plukkekultur og det sankes mye sopp. Vi erfarer at utenlandske sopplukkere sanker en del sopparter som vi ikke regner som matsopper, sier Kristin Opdal Seljetun, veterinær seniorrådgiver i Giftinformasjonen.

Personer med utenlandsk bakgrunn bør være spesielt klar over forvekslingsfaren mellom gode matsopper fra hjemlandet og giftsopper i Norge. Det er viktig å bruke oppdatert sopplitteratur (ikke eldre enn 10 år). Det kan være nyttig å delta på soppkurs arrangert av Norges sopp-og Nyttevekstforbund når man skal plukke sopp i Norge. De har også gratis soppkontroller over hele landet i sesongen.

Se brosjyrer på 23 språk om de giftigste soppene i Norge. Poisonous mushrooms in Norway

Viktige sopper

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus) er en svært gifttig sopp som vokser i skogen. Den kan vokse samme sted som traktkantarell (Craterellus tubaeformis), og soppene har liknende farge. Når man plukker traktkantarell, er det viktig å sjekke hver enkelt sopp, slik at ikke spiss giftslørsopp blir med i soppkurven.

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en dødelig giftig sopp som vokser i skogen. I andre land plukkes det flere matsopper som kan forveksles med hvit fluesopp, inkludert flere spiselige arter fluesopp.

Rødskrubb (Leccinum versipelle) er en sopp som plukkes og spises mye i andre land. I Norge krever rødskrubb sterk varmebehandling (15-20 minutter) før den ansees som spiselig. Denne soppen er en av de vanligste årsakene til magebesvær etter soppinntak her i landet.

Pluggsopp (Paxillus involutus) er en sopp som tidligere ble spist i Norge. Den inneholder flere ulike giftstoffer og kan gi et varierende symptombilde. Oppkast, diaré og magesmerter kan komme ½-4 timer etter inntak av rå sopp. Ved gjentatte inntak av varmebehandlet sopp kan det bli alvorlig forgiftning med skade på blodceller og nyrer.