Mattilsynet har analysert brød, knekkebrød og frokostblandinger

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer.

Kornblanding, brødskive og knekkebrød.

 Foto: Helsedirektoratet/Synnøve Dreyer

Om undersøkelsen av brød, knekkebrød og frokostblanding

  • 19 prøver er analysert
  • Produktene innhold minimalt med uønskede stoffer
  • Næringsstoffverdiene for brød, knekkebrød og frokostblanding blir inkludert i Matvaretabellen.no og Kostholdsplanleggeren.no våren 2017

Totalt ble det analysert 19 prøver av brød, knekkebrød og frokostblandinger fra produsentene Pågen, Coop, Bakers, First Price, Mesterbakeren, Nestle, Kellogs, Quaker, Vita og Wasa. Utvalget var bestselgere i det norske markedet. Analysene ble gjennomført i 2016 og 2017 av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på oppdrag for Mattilsynet.

Lave nivåer av uønskede stoffer

Resultatene fra samtlige analyser var under grenseverdiene som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier. Akrylamidinnhold var også under veiledende verdier. Akrylamid dannes naturlig når stivelsesholdige matvarer varmebehandles ved temperaturer over 120 grader. Det er ingen fastsatte grenseverdier for akrylamid i mat, men EU har nylig satt veiledende verdier for akrylamid i ulike matvarekategorier.

DON er et mykotoksin (muggsoppgift) som kan finnes i korn og kornprodukter. Analyseresultatene var godt under de grenseverdiene som er satt for stoffet i de utvalgte prøvene.

Oppdatering av næringsstoffer i Matvaretabellen

Analysene av næringsinnhold i brød, knekkebrød og frokostblandinger ble gjort for å oppdatere næringsstoffverdier i Matvaretabellen. Frokostblandinger og brød ble sist analysert i 2003 og i 1998. Endring i både analysemetoder og i oppskrifter (som f.eks. lavere saltinnhold) medførte behov for å analysere disse basisvarene på nytt. Produktene som ble tatt ut er ikke helt sammenligningsbare med tidligere analyseprosjekter, men tendensen er at saltinnholdet har gått ned i korn-produktene. Dette samsvarer med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon. 

- Produktene vi har analysert er bearbeidede matvarer som bidrar til saltinntaket i befolkningen. Analysene våre viser at saltinnholdet har gått ned i frokostblandinger og brød siden de sist ble analysert. Dette viser at bransjen jobber aktivt med å få ned saltinnholdet i produktene og dette er i tråd med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Mattilsynet arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat og drikke. Kunnskap om det norske matvaremarkedet og overvåking av næringsinnhold og uønskede stoffer er et viktig ledd i dette arbeidet. Næringsstoffverdiene for brød, knekkebrød og frokostblandinger finner du i Matvaretabellen.no

Se Rapport 2017: Analyse av næringsstoffer, metaller, akrylamid og mykotoksin i brød knekkebrød og frokostblandinger

For mer informasjon, kontakt: Pressevakten i Mattilsynet, mobil: 46912910