Melk og melkeprodukter

Råd om oppbevaring og håndtering av melk og melkeprodukter Det gis også advarsler noen melkeprodukter.

Glass med melk

 Foto: iStockphoto

Kostråd om melk og meieriprodukter (Helsenorge.no)

Oppbevaring og hygiene

Det er viktig at du oppbevarer og håndterer mat og drikke riktig for å unngå at det blir bedervet. Melk og  melkeprodukter skal oppbevares kjølig. Oppbevart ved romtemperatur kan lett bedervelige produkter utvikle helsefarlige bakterier. Sjekk holdbarhetsdatoen og informasjon om egnet oppbevaring på emballasjen.