Fortsatt feil å finne i merkingen av melk og melkeprodukter

I årets merkesjekk har Mattilsynet undersøkt 74 utvalgte melk- og melkeprodukter fra 23 virksomheter. Selv om de fleste merkefeilene er mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

 Foto: Colourbox.com

Av de 74 produktene som ble undersøkt var det mangelfull merking ved 38 produkter, det vil si nesten halvparten av de produktene som ble plukket ut til merkesjekken. Mattilsynet fant flest feil i næringsdeklarasjonen (13 av 74 produkter), betegnelse på produktene (11 av 53 produkter), ingredienslisten (11 av 74 produkter) og god opplysningspraksis (8 av 74 produkter). Hos tre virksomheter ble det ikke funnet feil ved merkingen av produktene.

- Våre resultater viser at de fleste utvalgte virksomhetene i årets merkesjekk har mangelfull kjennskap til alle kravene i regelverket, noe som igjen gir utfordringer med å merke korrekt. Selv om ingen av feilene vi fant var alvorlige, er korrekt merking viktig for at forbrukerne skal få de opplysningene de har krav på slik at de kan gjøre velbegrunnede valg. Det er virksomhetens ansvar å sørge for korrekt merking etter næringsmiddellovgivningen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført kampanjer – merkesjekker- for å undersøke om merkingen på dagligvarer som omsettes i norske butikker er i samsvar med krav i regelverket. Årets merkekampanje omfattet melk, syrnede melkedrikker, rømme, yoghurt, ost og iskrem. Det ble valgt produkter fra virksomheter der distribusjonen skjer nasjonalt, og via de fleste store dagligvarekjedene.

I valg av produkter ble det vektlagt å vurdere merkingen av hverdagsprodukter, spesielt der det brukes merking som går ut over de obligatoriske opplysningene. Produktene og virksomhetene som ble kontrollert var norske produsenter eller importører i Norge. I kampanjen har Mattilsynets inspektører sett på generelle krav som beskrivende betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, samt at merkingen ikke skal være villedende. Dessuten er det sett på frivillig merking med påstander som for eksempel «lett».

- De vurderte produktene er en relativt liten del av antall produkter som finnes på markedet i samme kategori. Vi har valgt ut hverdagsprodukter som har stort salgsvolum. Vi er ikke kjent med at feilmerkingen har kunnet medføre helsefare for forbruker. Flere av feilene er mindre vesentlige, og skyldes blant annet at tidligere regelverk fortsatt benyttes, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

I "Merkesjekken 2014" ble også melk- og melkeprodukter vurdert. Av 54 undersøkte produkter ble det den gangen funnet merkefeil ved 33% av disse.

Se rapporten Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter på Mattilsynet.no

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no