Funn av sykdomsfremkallende bakterier i melkeprodukter laget av rå melk

I et overvåkingsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter, avdekket Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte.

Test av melk

 Foto: iStockphoto.com

Merking av melkeprodukter

Produkter framstilt med rå melk skal merkes: «framstilt av rå melk» eller «framstilt av upasteurisert melk». Rå melk eller upasteurisert melk er melk som kommer direkte fra ku, sau eller geit osv. og som ikke har vært oppvarmet til over 40 °C.

Produkter som er pasteurisert skal merkes med den behandlingen som produktet har gjennomgått, f. eks. homogenisert og pasteurisert. Pasteurisering gjennomføres ved at melken varmebehandles ved minimum 72 ºC i minst 15 sekunder eller tilsvarende temperatur/tid kombinasjoner.

Gjennom slik merking av produktene får forbrukeren mulighet til å ta informerte valg.

Bakteriene som ble funnet i melkeproduktene er varianter av sykdomsfremkallende E. coli, såkalte STEC også kalt EHEC. Symptomene ved sykdom er alt fra mild diare til i verste fall nyresvikt og død. Barn er særlig utsatt, fordi ti prosent av barn som blir syke utvikler nyresvikt.

- Funnene bekrefter myndighetenes advarsel om at barn, personer med svekket immunforsvar og gravide ikke bør spise upasteuriserte melkeprodukter, sier direktør Ole Fjetland i Mattilsynet.

714 melkeprodukter analysert

Det er i rapporten «Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukt - Mattilsynets overvåkingsprogram 2010-2016» funnene fremkommer. Til sammen har Mattilsynet tatt ut 714 prøver av melkeprodukter hovedsakelig oster, over flere år. Tidligere er produktene undersøkt for Listeria monocytogenes, mens i 2016 ble det tatt ut 184 prøver som ble undersøkt for et utvalg av bakterier som kan forurense maten. Disse var Listeria monocytogenes, E. coli som mål for hygienisk produksjon, sykdomsfremkallende E. coli (STEC), Salmonella og giftstoff (enterotoksin) produsert av Staphylococcus aureus. Produktene var produsert i Norge eller EU, og var pasteuriserte eller basert på rå melk (upasteurisert melk).

- Den mikrobiologiske kvaliteten for melkeprodukter generelt er god. Likevel ser vi at det det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til upasteuriserte melkeprodukt. Antallet prøver er for lavt til å si noe om tilstanden for hele det norske markedet, men resultatene gir oss en viss oversikt over situasjonen, sier Ole Fjetland i Mattilsynet.

Funnene våre samsvarer med en fransk undersøkelse gjort i 2011 av 400 oster hvor det ble funnet tilsvarende resultat. Det er derfor ikke unaturlig å finne STEC i melkeprodukter som lages av rå melk (melk som ikke er varmebehandlet).

Ingen andre funn som gir utrygg mat

Det ble ikke gjort funn av bakterien Listeria monocytogenes over regelverkets grenseverdi i de 714 melkeproduktene. Giftstoff (enterotoksin) produsert av S. aureus, ble analysert i upasteuriserte melkeprodukt. Enterotoksin ble ikke påvist i de 82 prøvene som ble analysert for dette. Det ble heller ikke påvist Salmonella i de 30 prøvene av upasteuriserte melkeprodukter produsert utenfor Norge. E. coli ble analysert i pasteuriserte melkeprodukt fra Norge (69 st). Det ble ikke gjort funn av E. coli i prøvene.

Mattilsynet kommer til å gjennomføre ytterligere overvåking av norskproduserte melkeprodukter.

Om bakteriene

Escherichia coli omfatter en stor gruppe bakterier som finnes naturlig i tarmfloaren hos dyr og mennesker. De aller fleste av disse bakteriene gir ikke sykdom hos mennesker eller dyr, men noen av bakteriene har evnen til å fremkalle sykdom, først og fremst diaré.

Noen varianter av de sykdomsfremkallende E. coli-bakteriene kalles STEC (shigatoksin-produserende E. coli) eller EHEC (Enterohemorrhagisk E. coli). Disse kan produsere giftstoffer (shigatoksin). Infeksjon fra disse bakterier kan være alt i fra mild til å gi nyresvikt og dødelig utfall.

Listeria monocytogenes kan forårsake listeriose, som er en sjelden men gir alvorlig sykdom. Infeksjonen kan gi feber, abort, hjernebetennelse eller blodforgiftning. L. monocytogenes vil om den er tilstede vokse saktere i produktet ved kjølelagring, og er en utfordring i enkelte spiseklare matvarer.

Det er ofte Staphylococcus aureus i rå melk, og bakteriene vil kunne være en utfordring i upasteuriserte produkter. S. aureus kan produsere giftstoffer i matvarer (enterotoksin). Giftstoffene gjør at man blir syk kort tid etter at man har spist, og fører til oppkast og senere diare.

Norske matproduserende dyr og kjøtt er meget sjelden infisert med Salmonella, og derfor har vi salmonellagaranti. I EU unntatt Sverige og Finland er situasjonen en annen.