Risikovurdering fra EFSA:

Risikoen ved å drikke upasteurisert melk (rå melk)

Upasteurisert melk (rå melk) kan inneholde skadelige bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom. Gode hygienerutiner hos produsentene er viktig for å redusere forurensing av upasteurisert melk. Videre er ubrutt kjølekjede viktig for å hindre eller bremse veksten av bakterier, sier EUs mattrygghetsorgan, EFSA.

Test av melk

 Foto: iStockphoto.com

Disse tiltakene er imidlertid ikke nok alene. Å koke upasteurisert melk før forbruk er den beste måten å sikre at skadelige bakterier dør.

Dette er konklusjonen i en risikovurdering som EFSAs faggruppe for hygiene og smittestoffer publiserte 13. januar.

Det er hovedsakelig bakteriene Campylobacter, Salmonella og Shigatoxin-produserende Escherichia coli (STEC) som utgjør en helserisiko.

Det har ikke vært mulig å tallfeste helserisikoen forbundet med å drikke upasteurisert melk i EU på grunn av manglende data. I følge tilgjengelig data på matbårne sykdomsutbrudd mellom 2007 og 2013, skyldes 27 av utbruddene inntak av upasteurisert melk.

21 av disse ble forårsaket av Campylobacter, ett av Salmonella, to av STEC og tre tilfeller av viruset tick-borne encephalitis (TBEV). TBEV-viruset overføres blant annet ved flåttbitt og kan forårsake hjernehinnebetennelse. Et stort flertall av utbruddene er forårsaket av upasteurisert melk fra ku, mens enkelte stammer fra upasteurisert melk fra geiter.

Risikogrupper

Spedbarn, barn, gravide, eldre og de med svekket immunsystem har en høyere risiko for å bli syke av å drikke upasteurisert melk.

Hva er upasteurisert melk?

Upasteurisert melk er melk fra kyr, geiter, sauer eller andre dyr som ikke har vært oppvarmet til mer enn 40° C eller som har gjennomgått tilsvarende effektiv behandling.

Les hele risikovurderingen fra EFSA Raw drinking milk: what are the risks?