Sukker og søte produkter

Vanlig sukker bidrar med energi og ingen andre næringsstoffer. Derfor blir sukker ofte kalt for tomme kalorier. Inntaket av sukker bør begrenses for å sikre inntaket av livsnødvendige næringsstoffer og minske risikoen for tannråte og overvekt. Hos mange er sukkerinntaket høyere enn anbefalt.

Flere typer saftis.

Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. Foto: iStockphoto

Inntaket av tilsatt sukker bør begrenses:

  • fordi tilsatt sukker gir kalorier uten å bidra med livsnødvendige næringsstoffer
  • for å sikre inntaket av kostfiber, vitaminer og mineralstoffer
  • for å minske risikoen for tannråte
  • fordi sukker, og særlig drikke med mye sukker, kan øke det samlede energiinntaket og risikoen for overvekt.

Sukker og sterkt sukkerholdige matvarer kan fortrenge mat med større næringsinnhold fra kostholdet og dermed senke kostens totale næringsinnhold.

Inntaket av tilsatt sukker bør begrenses til 10 prosent av det samlede energiinntaket (energiprosent). 10 energiprosent tilsvarer et samlet daglig inntak av sukker på 55 gram for en kvinne og 70 gram for en mann. Til sammenligning gir en halv liter brus 50 gram sukker.

Du kan sjekke innholdet av sukker i ulike produkter i Matvaretabellen.

Hva er sukker?

Sukker forekommer naturlig i en rekke matvarer. For eksempel inneholder frukt fruktsukker (fruktose) og druesukker (glukose) og melk melkesukker (laktose).

Raffinert sukker og en rekke andre typer sukker tilsettes mat- og drikkevarer. Vi kaller dem derfor for tilsatt sukker til forskjell fra sukker som er en naturlig del av matvarene. Vanlig raffinert sukker framstilles som regel gjennom raffinering av sukker fra sukkerrør eller sukkerroer.

Energiinnholdet i 1 g sukker er 17 kJ (4 kcal).

Inntak av tilsatt sukker

Det samlede sukkerforbruket økte i 1980- og 1990-årene, men har i løpet av senere år minsket betydelig. En stor andel av befolkningen, og særlig blant barn og unge, har fortsatt et inntak av sukker som er høyere enn anbefalt.

Sukkerkilder

Måten man bruker sukker på er forandret over lang tid. Forbruket av rent sukker som farin, sirup o.l. er nesten halvert, samtidig som det har vært en betydelig økning i forbruket av godterier og brus. Brus, saft og godteri bidrar nå med mesteparten av det tilsatte sukkeret. Brus og saft er den klart største kilden for sukker blant barn og ungdom, og særlig i de gruppene som har meget høyt sukkerinntak.

Omsetningen av brus og mineralvann er mer enn tidoblet siden 1950-årene. Forbruket av sukkerholdig brus var på sitt høyeste nivå i 1997 med 93 liter per innbygger. Det har siden minsket og var i 2010 omtrent 65 liter per innbygger. Brusforbruket er fortsatt høyt og bidrar i gjennomsnitt med drøyt 6 kg sukker per person. Omsetningen av sjokolade og sukkervarer har økt fra ca. 4 kg til ca. 14 kg per person siden 1960-årene.

Bruker mye penger på sukkervarer

Sukkervarer og leskedrikker utgjør nesten en femdel av matutgiftene ifølge Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser. Vi bruker mer penger på sukkervarer og leskedrikker enn på henholdsvis frukt, grønnsaker og poteter; brød og kornvarer; meierprodukter og egg. Utgiftene til sukkervarer og leskedrikker er tre ganger så store som utgiftene til fisk.