Merking

Illustrasjon som viser merking av matvare som er beriket med C-vitamin.

Vitaminer og andre stoffer tilsatt i mat og drikke

I noen tilfeller tilsettes vitaminer, mineraler, aminosyrer og andre bioaktive stoffer til matvarer utover det som finnes naturlig i matvaren. Et bioaktivt stoff er et stoff som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.


Maiskolbe

Genmodifisert mat (GMO)

Genmodifisert mat består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.


Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensliste, vekt og haldbarheit.


Nøkkelhullsmerket

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet kan være en snarvei til gode matvaner. Ved hjelp av merket er det enkelt å finne sunnere alternativer i butikken. Nøkkelhullet er ett av flere tiltak for å bidra til et sunnere kosthold i befolkningen.


Tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten blant annet for å forlenge holdbarheten, gi en bestemt konsistens eller et mer tiltalende utseende.


En åker med korn under en blå himmel.

Økologisk mat

Økologisk landbruk bygger på et felles verdigrunnlag, uttrykt i prinsipper og retningslinjer fra IFOAM (den internasjonale sammenslutningen for økologisk landbruk). Ønsket om å utvikle et bærekraftig landbruk basert på lokale og fornybare ressurser er den felles, internasjonale drivkraften. Landbruket skal dessuten fremme biologisk mangfold og et variert kulturlandskap.