Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

Mattilsynet fant i 2019 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to prøver av importerte matvarer. Svært få økologiske produkter og barnemat og allergi- og vegetarprodukter inneholdt sporforurensninger med GMO, mens et stort antall sportsprodukter, slankeprodukter og medisinske næringsmidler inneholdt slik forurensning.

Illustrasjonsfoto: Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i fôr eller såvarer, mens det i mat ble funnet sporforurensning av mulig genmodifisert ulovlig ris i to produkter i 2019. Foto: Colourbox.com

Funnene ble gjort i Mattilsynets årlige overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer.  I 2019 kartla Mattilsynet for første gang omfanget av genmodifisert materiale i spesialmat (f.eks. barnemat, slankeprodukter og medisinske næringsmidler), sportsprodukter og allergi- og vegetarprodukter.

– Slike produkter inneholder ofte bearbeidede ingredienser av soya, mais og ris, og vi ønsket å analysere dem for å se på innhold av genmodifisert materiale, sier spesialinspektør Inga Torp Nielsen i Mattilsynet.

Det ble analysert 91 slike varepartier, hvorav 27 inneholdt sporforurensning av EU-godkjent genmodifisert materiale. I én prøve av vegetarburger ble det påvist spor av genmodifisert materiale hvor det ikke kunne utelukkes ulovlig genmodifisert ris.

– Barnemat og allergi- og vegetarprodukter var i liten grad forurenset med genmodifisert materiale, mens mange sportsprodukter, slankeprodukter og medisinske næringsmidler var forurenset, primært med EU-godkjent genmodifisert soya. I tillegg var også økologiske produkter klart mindre forurenset enn konvensjonelle produkter, sier Nielsen.

Sporforurensninger av genmodifisert materiale kommer inn i matkjeden i forbindelse med håndtering, transport eller foredling i de landene der det dyrkes genmodifiserte matplanter. I visse tilfeller kan det aksepteres opptil 0,9 % EU-godkjent genmodifisert materiale i mat og fôr, men importør må kunne dokumentere at det er utilsiktede eller teknisk uunngåelige forurensninger.

Stabilt god status

De samlede resultatene av Mattilsynets tilsyn med genmodifisering i 2018 og 2019 avviker ikke vesentlig fra tidligere år. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i fôr eller såvarer, mens det i mat ble funnet sporforurensning av mulig genmodifisert ulovlig ris i to produkter i 2019 (vegetarburger og riscrisp til bruk i sjokolade) og ett produkt i 2018 (ferdigrett med ris).

I 2019 ble det analysert 149 prøver av mat, fôr og såvarer. Det ble påvist sporforurensning av genmodifisert materiale i 60 av prøvene, fordelt på 28 matprøver og 32 fôrprøver. I 2018 ble det analysert totalt 169 prøver. Det ble påvist sporforurensning av genmodifisert materiale i 65 av prøvene, fordelt på 21 analyserbare matprøver og 44 fôrprøver.

- Tallene bekrefter at det fortsatt importeres få ulovlige genmodifiserte produkter til Norge, og at andelen produkter med sporforurensninger er relativt stabil. I dagens marked er sporforurensninger vanlig, selv om importørene arbeider for å unngå dette, sier Nielsen.

Mange virksomheter må forbedre importrutinene

Mattilsynet fører tilsyn med virksomhetenes internkontrollrutiner for å hindre import av genmodifisert mat, fôr og såvarer til Norge. Det gjøres gjennom veiledning og gjennom dokumentkontroll for de varepartiene som analyseres.

I 2019 hadde 33 av de 69 virksomhetene som ble kontrollert, tilstrekkelige rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter. I 2018 hadde 37 av 68 virksomheter tilstrekkelige rutiner. Resultatene viser at en god del virksomheter må bli bedre med tanke på hva slags dokumentasjon de ber om fra sine leverandører.

Om tilsyn med genmodifisering

I Norge er det ikke tillatt å selge eller markedsføre mat eller fôr som er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat-, fôr- eller såvarer i Norge.

Målet med Mattilsynets tilsyn med genmodifisering er å sjekke om importører av produkter hvor det er risiko for genmodifisert innhold, følger det norske regelverket.

Mattilsynet kontrollerer hvert år forekomsten av ulovlig, genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer i et risikobasert overvåknings- og kontrollprogram. Det tas stikkprøver for analyse av varer der risikoen for å finne genmodifisert materiale er størst. I tillegg vurderes produktdokumentasjon som et tilsyn med importørenes internkontroll. Programmet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Mattilsynet fører også tilsyn med genmodifisering gjennom grensekontroll av all import av risprodukter fra Kina, og gjennom annet tilsyn i mat- og fôrmarkedet.

Les sammendrag og se rapporten: Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019 (mattilsynet.no)