Finst det genmodifisert mat i Noreg?

Det er ingen genmodifiserte produkt som er godkjende på den norske marknaden, og Mattilsynet har heller ikkje per i dag nokon søknader til behandling.

Mattilsynet kontrollerer årleg matvarer for innhald av genmodifisert materiale. Det blir sjeldan avdekka ulovleg innhald av slikt materiale.