Hva skjer med kjøttet på en gris som har spist genmodifisert mais? Kan man si at kjøttet også da er genmodifisert?

Grisemor med unge som dier

Nei, ingen blir genmodifisert av å spise GMO.

All maten vi spiser inneholder arvestoff (DNA), som igjen inneholder en lang rekke gener. Det er ikke dokumentert overføring av slike gener fra mat til dyrs og menneskers arvestoff, til tross for at dette har vært studert svært grundig i mange år av svært mange forskergrupper. De senere år har man dessuten sekvensert hele arvestoffet i mennesker og flere andre dyr. Når man undersøker finner man ingen spor etter overføring av gener fra de dominerende arter i dietten. Det er imidlertid mulig at enkeltceller for eksempel i tarmen kan ta opp i seg små fragmenter av DNA fra maten og bygge disse inn i cellens eget arvestoff. Slike celler gir ikke opphav til kjønnsceller, så en eventuell ervervet egenskap vil ikke kunne overføres til dyrets/menneskets avkom. Dersom cellen skulle bygge inn slikt DNA vil dette fungere som en mutasjon i arvestoffet og effekten vil mest sannsynlig være negativ for cellen, på samme måte som ved andre mutasjoner. Det er ingen ting som tyder på at DNA fra GMO har større evne til å bli tatt opp enn DNA fra annen mat.

Vi vet at enkelte mikroorganismer, særlig bakterier, er i stand til å ta opp og bygge inn fremmed arvestoff. Mikroorganismer med kort generasjonstid og stadige forandringer i sitt miljø vil ha behov for å kunne tilpasse seg nytt miljø raskt. Evnen til å ta opp og bygge inn fremmed arvestoff gjør hver enkelt bakterie mer sårbar, men på grunn av kort generasjonstid (høy formeringsevne) vil bakteriestammen totalt sett bli mer tilpasningsdyktig. Det er en av årsakene til at bakterier har stor evne til å tilpasse seg antibiotika.

Dyr har mye mer komplisert arvestoff og mye lengre generasjonstid og færre avkom enn bakterier. Derfor må dyr også i større grad beskytte seg mot skadelige mutasjoner. Dyr har utviklet avanserte beskyttelsesmekanismer som skal hindre at fremmed arvestoff tas opp og bygges inn tilfeldig, og omfattende forskning viser at dette virker svært effektivt.

Regelverket i Norge og EU bygger på vitenskapelige råd og anbefalinger, selv om det selvfølgelig også er preget av etiske, juridiske og politiske forhold. Regelverket krever at alle genmodifiserte organismer skal være godkjent før de blir lovlige i EU/Norge. I tillegg krever regelverket at GMO eller produkter laget av GMO skal merkes (forutsatt at de er lovlige og at mengden overstiger merkegrensen på 0,9%). Regelverket krever ikke merking av dyr som har spist GMO, med god grunn.