Hvordan ser jeg at et produkt er genmodifisert?

Det finnes ikke noe eget symbol for "genmodifisert mat". I Norge er det foreløpig ingen godkjente matvarer, så det skal ikke forekomme denne typen merking på matvarer som omsettes i Norge.

Kravene i forskrift om merking av næringsmidler er:

§ 10c. Merking av genmodifiserte næringsmidler
Genmodifiserte næringsmidler herunder tilsetningsstoffer og aromastoffer skal i varebetegnelsen eller i tilknytning til den aktuelle ingrediens merkes med enten « genmodifisert » eller « produsert fra genmodifisert [navn på organismen] » når:

1. næringsmidlet består av eller inneholder genmodifiserte organismer, eller 

2. næringsmidlet er produsert fra, men ikke inneholder genmodifiserte organismer. Merkeplikten gjelder også for genmodifiserte næringsmidler, tilsetningsstoffer eller aromastoffer hvor DNA og protein som stammer fra genmodifiseringen, ikke kan påvises.

Kravet er altså at det skal stå "genmodifisert" eller "produsert fra genmodifisert..." i varebetegnelsen eller i tilknytning til den ingrediensen som er genmodifisert.